Hình thức vận chuyển

I. CÁC HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN

  • Vận chuyển nội bộ
  • Vận chuyển qua 1 số đối tác vận chuyển thứ 3

II. THỜI GIAN GIAO HÀNG

Chúng tôi sẽ chuyển sản phẩm theo địa chỉ khách hàng đăng ký khi mua hàng, thời gian giao hàng như sau

  • Giao hàng 24h
  • Giao hàng tiêu chuẩn (3-5 ngày)

III. CÁCH TÍNH CHI PHÍ VẬN CHUYỂN

Phí vận chuyển được tính phí tự động trên hệ thống khi khách hàng chốt đơn mua hàng dựa trên:

  • Khối lượng và kích thước đóng gói của các sản phẩm trong đơn hàng
  • Khoảng cách địa lý giữa địa chỉ nhận hàng và kho của công ty